Hamnen vid Källhagen

Djurgårdsbrunnsviken

 

Välkommen till DMK
Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

För 100 år sedan bildades Stockholms första motorbåtsklubb på Kungliga Djurgården – Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK, som 2014 firade ett helt sekel av gemenskap och glädje runt sjölivet. När DMK bildades 1914 sattes medlemsavgiften till 15 kronor per år. Sedan dess har klubben sett många förändringar, överlevt två världskrig och mycket annat och har hela tiden präglats av mycket stort engagemang av både styrelse och medlemmar.

Corona information coronatips_smbf

 
Årsmötet 2020 är uppskjutet. Vi återkommer med information när epidemin har upphört.

Inloggning till medlemssidan? Skicka ditt namn och medlemsnummer till medlem@dmk.nu   

Söka medlemskap titta längre ner på sidan.

 

DMK’s sommarhamnar

DMK har två olika sommarhamnar, den största ligger mitt i hjärtat av Stockholm, vackert belägen i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet i Nationalstatsparken på Kungl. Djurgården. Med sitt arkitektritade klubbhus som smälter väl in i miljön anses den vara en av de vackraste hamnarna i Stockholm. Den andra hamnen ligger vid vårt varvsområde på Stora Hundudden.

Läs mer om hamn & varv

DMK’s Medlemmar

DMK har under årens lopp varit en mycket välskött förening och har idag en stark ekonomi. Vi har ca 250 medlemmar och vi ansvarar själva för stor del av nödvändigt arbete vid sjösättning och upptagning, underhåll av bryggor och vinterhamn. Medlemmarnas aktiva insatser är en förutsättning för klubbens utveckling och fortlevnad. Vår strävan är att medlemskap i DMK ska vara berikande för såväl den enskilde medlemmen som för den totala gemenskapen i vår motorbåtsklubb. Styrelse och medlemmar jobbar kontinuerligt med miljöfrågor för att leva upp till nya krav som ställs på båtklubbar.