DMK-logga_text.jpg

 |  Klubbinfo  |  Hamn  |  Varv  |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

                                               Välkommen till DMK

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Stockholms äldsta motorbåtsklubb som bildades 1914. DMK har två olika sommarhamnar: den största ligger i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet, den andra på Hundudden, där vi också har vårt varv med plats för ca 105 båtar.

                            Höstmötet 2017-11-29 klockan 18.30 

  Välkommen till DMK:s höstmöte, Oscars församlingshem Fredrikshovsgatan Nr 8 i hörnan Urikagatan.

                    Ny hemsida kommer under vecka 45 Håll utkik . 

                 Städa och ta hand om dina saker efter upptagningen!

Senast den 15 november ska containern och ställningsfacken vara tömda. I våra hamnarna ska alla tampar och förtöjning material vara borta. Inget kvar på bryggorna.  Det kommer att städas och överblivet material kommer att kastas.

Hamn och varvschef  

DKM-standert.jpg

DMKs standert och flagga

DMKs standert ska föras i gösstake eller mast, all annan placering är felaktig. Standerten är klubbens symbol och ska vara i gott skick.

Bland sådant som hjälper till att vidmakthålla klubbens goda anseende är att du följer reglementet för nationsflagg, att du under färd har intagna fendrar och att din båt är sjövärdigt utrustad.

 

Vaktinfo.jpg

Motorlyft för utombordare finns nu på vårt varv

Nu har vi en bra motorlyft avsedd för utombordare.

Uppdatera din e-postadress!

DMK kommer att i fortsättningen skicka information via mail. Viktigt är att ni som vet att ni har bytt eller inte lämnat e-postadress skickar in sin korrekta adress till:  registrator@dmk.nu

 

Sjosattning2010.jpg

Upptagning och sjösättning 2017-18

Observera att sjösättningsdagen 2018 blev fastställd i och med att du bokade upptagningsdag 2017 listan för upptagning kommer från den 25 augusti 2017 finnas i klubbhuset Källhagen.

Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning.

Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2018, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider. Vid arbete med sjösättningar och upptagningar råder absolut förbud att dricka alkohol i någon form.

 

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
Lördag  23 september Lördag 12 maj fm
Söndag 24 september Lördag 12 maj em
Lördag 14 oktober Lördag 28 april fm
Söndag 15 oktober Lördag 28 april em
Varvsplats.jpg

Varvsplats

För att erhålla varvsplats 2017-2018 ska Du före den 1 september 2017 fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet, samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd inkl badstege, drev och motor).

Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift. Frånden 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen där medlem antecknar önskad upptagningsdag / pass.
Observera att sjösättningsdagen 2018 blir fastställd i och med att Du bokar upptagningsdag 2017

 

Vaktinfo.jpg

Vaktinformation

Medlem med båt i Källhagen ska gå 2 vaktpass och medlem med båt på Hundudden ska gå 1 vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar vid varje vaktpass. Vaktlistor finns utlagda i Klubbhuset på Hundudden där du

kan anteckna dig, den som inte antecknat sig innan utsatt datum, tilldelas

vaktpass. Läs mer om Nattvakten under Hamn & varv

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

 Viktig information

Arbetsplikt och annat bra att veta klicka här

           övrigt info

Du som har båtplats i Källhagen och på Hundudden, läs vaktinstruktionen under Hamn & varv. Planerar du att byta båt hittar du mer information under Klubbinfo. Protokollen hittar du under klubb info.

 DMK:s Miljöpolicy

Doc 1 pdf            Doc 2 pdf

Läs igenom dokumenten, då alla

medlemmar är skyldiga att kunna miljöpolicyen.

Täckning av båtar

Den 15 november skall alla båtar vara täckta.

Städning av klubbhus

De medlemmar som har sin båt på varvet under säsongen skall snarast efter att båten torrsats, anteckna sig på städlistan i klubbhuset. Denna städning skall ske vid ett tillfälle under säsongen.

Städning på varvet 2018

  16 maj 2018 klockan 18.00

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år.

2018 har jämna medlemsnummer

städplikt.

Oöm klädsel.​Udda medlemsnummer städar udda år. Jämna städar jämna år.

Varvsstad.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm