Upptagningstider 2023 – sjösättningstider 2024.

Giftfri båtbotten

Upptagningslistor inför hösten 2024 kommer.

Sjösättningslistan 2024 finns på medlemssidan.

Listor för bokning av upptagningstid läggs ut i klubbhuset Källhagen den 25 augusti kl 12.00.

Varvsstädning 2024  Jämna medlemsnummer onsdag 22 maj kl. 18.00

Inför upptagning på DMKs varvsområde Hundudden.

Vid arbete och underhåll av båtens fribord och båtbotten ska marken under din båt täckas med presenning. All lös färg och damm ska läggas i miljöstation. Vid konservering och byte av motorolja, glykol och andra miljöfarliga ämnen och vätskor, ska du säkerställa att inget spill kommer ut på marken.

Båtens vintertäckning

Det är förbjudet att använda plastdunkar med fyllda vätskor som säkring av pressning. Presenningen ska fästas med linor eller liknande.

Upptagning 2023 Sjösättning 2024
 Lördag 16 sep   
Lördag 18 maj
 Söndag 17 sep
Lördag  18 maj
Lördag 21 okt

 Lördag 27 april


 Söndag 22 okt Lördag 27 april


 

Vakt Källhagen och Hundudden

Vakten börjar kl 21.00 till 06.00. Du ska gå en rond en gång i timmen, längst ut på bryggan finns en stämpelklocka där du stämplar ditt vaktkort. Vid eventuella tillgrepp ska du ringa 112 och inte konfrontera eller försöka avbryta tillgrep. Dra dig tillbaka och larma. Alla händelser av betydelse ska du rapportera i vaktliggaren. Som information har vi inga allvarliga händelser under vaktpassen, tack vare vakthållningen.  

I Hundudden går vi tillsammans med Vikingarna Segelsällskap. Vaktliggare och instruktion finns i Klubbstugan.