Förtöjning vid Y-bom

Förtöjningsmaterielen ska ha av hamnkapten godkända dimensioner och kvaliteter.Båten förtöjs med 4 linor i båtbommarnas förtöjningsöglor. Varje lina ska vara försedd med förtöjningsfjäder typ ”Horda” eller liknande. Båten förtöjs så att den med sträckta linor (fjädrarna fortfarande i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och med lika stort avstånd till bom på bägge sidor.

Bojförtöjning gäller:

Linan mellan båt och boj ska vara försedd med fastsplitsat kaus och merxhake. Mellan båt och ponton ska varje båt ha minst två linor med fastsplitsade kaus och fjädrar. Fjädrarna ska vara fästa i pontonens moringar med schacklar. Varje lina till pontonen ska dessutom vara försedd med säkerhetskätting mellan linans kaus och pontonens moring. Av hamnkaptenerna kan annan fjädrande utrustning godtas. Förtöjningslinorna ska alltid vara väl sträckta. Stora förändringar kan ske då vattenståndet ändras. Medlemmar med bryggplats ska efter avslutad säsong själv ombesörja borttagning av bryggfjädrar.

 

Förtjöjning vid boj

 1. Förtöj båten enligt figur ovan.
   
 2. Tampar till brygga skall vara försedda med schackel, kauser och godkända gummidämpare/fjädrar. Om metalfjädrar används måste dessa säkras med kätting/band som schacklas före och efter i kauser/ring. Löplina till/genom förtöjningsring i brygga är inte tillåtet. Se bilder på korrekt förtöjning längst ner på denna sida.
   
 3. Tampar till boj skall vara dubbla och fästas i bojen med metallhake. Schackel och kauser skall användas. Det skall vara två av varandra oberoende linor. Löplina till/genom bojögla eller splitsad hanfot är alltså inte tillåtet.

   

 4. Utförande och dimensioner skall följa branschens och tillverkares standard och rekommendationer och inte vara för klena.
   
 5. Fendertar skall vara tillräckligt stora, minst 2 på varje sida.
   
 6. Låsning med säkerhetskätting görs till förtöjningsring i brygga.