Hamnen vid Källhagen

Djurgårdsbrunnsviken

 

Välkommen till DMK
Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

 

För 100 år sedan bildades Stockholms första motorbåtsklubb på Kungliga Djurgården – Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK, som 2014 firade ett helt sekel av gemenskap och glädje runt sjölivet. När DMK bildades 1914 sattes medlemsavgiften till 15 kronor per år. Sedan dess har klubben sett många förändringar, överlevt två världskrig och mycket annat och har hela tiden präglats av mycket stort engagemang av både styrelse och medlemmar.

 
  • Corona-information coronatips_smbf
  • Varvsstädning 2022 tid kommer.
  • 2021 års höstmöte i november tid kommer.
  • Upptagningslistan 2021 finns från den 25 augusti i Källhagen
  • Inloggning till medlemssidan? Skicka ditt namn och medlemsnummer till medlem@dmk.nu
  • Söka medlemskap titta längre ner på sidan. Nautisk kompetens med minst förarbevis. Beräknad kötid är mer än 6 år. Klicka här
  • Förarintyg 
    Bra tillfälle att gå kurs för förarintyg/kustskepparintyg för medlemmar i DMK. DMK kräver att nya medlemmar har minst förarintyg, så småningom kommer DMK att kräva att alla medlemmar kan uppvisa förarbevis/intyg. Nu finns möjlighet att genom Navigationsskolan gå kurs online till rabatterat pris. Gör så här: gå in på www. navigationsskolan.se och beställ kurs. Förarintyg kostar 845 kr (ord. pris 1295 kr) och kustskepparintyg 1695 kr (ord. pris 1995 kr). Skriv i ansökan för onlinekurs i rutan för ev. meddelanden att ni/du är medlem i DMK, Djurgårdsbrunnsvikens motorbåtsklubb.

DMK’s sommarhamnar

DMK har två olika sommarhamnar, den största ligger mitt i hjärtat av Stockholm, vackert belägen i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet i Nationalstatsparken på Kungl. Djurgården. Med sitt arkitektritade klubbhus som smälter väl in i miljön anses den vara en av de vackraste hamnarna i Stockholm. Den andra hamnen ligger vid vårt varvsområde på Stora Hundudden.

Läs mer om hamn & varv

DMK’s Medlemmar

DMK har under årens lopp varit en mycket välskött förening och har idag en stark ekonomi. Vi har ca 250 medlemmar och vi ansvarar själva för stor del av nödvändigt arbete vid sjösättning och upptagning, underhåll av bryggor och vinterhamn. Medlemmarnas aktiva insatser är en förutsättning för klubbens utveckling och fortlevnad. Vår strävan är att medlemskap i DMK ska vara berikande för såväl den enskilde medlemmen som för den totala gemenskapen i vår motorbåtsklubb. Styrelse och medlemmar jobbar kontinuerligt med miljöfrågor för att leva upp till nya krav som ställs på båtklubbar.