Hamnen vid Källhagen

Djurgårdsbrunnsviken

 

 

Välkommen till DMK
Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

 

 

 

              DMK:s ANSLAGSTAVLA

                   Inför sjösättning och torrsättning

 • Parkeringen vid Källhagen blev uppsagd sommaren 2023. All parkering sker på parkeringsytor till gällande parkeringsavgifter.
 • Parkering vid Hundudden Parkering är endast tillåten enligt skyltning. Parkering vid klubbens grind är förbjuden. 
 • Kontrollera parkeringsskyltningen vid Hundudden. Bilar har fått P bot utanför grinden till varvet. Vid sjösättning och upptagning råder parkeringsförbud på varvsplanen.
 • Varvsstädning 2024  Medlemmar med udda medlemsnummer städar 18/9 kl 1800.
 • Båtägare som har hamnplats på Hundudden har inte tillträde till bryggan förrän sista sjösättningen är klar runt ca kl 17.00. Detta gäller även de som inte har vinterförvaring på DMK´s varv.
 • Vid upptagning skall båt som ligger på Hundudden utan uppmaning flyttas Fredag innan första upptagning senast kl 17.00.
 • Kontakta hamnkapten för plats i Källhagen detta gäller även de som har båten någon annanstans vintertid.
 • Vid ankomst före första sjösättning ska båten läggas i Källhagen.
 • Uppdatera dina personuppgifter. Logga in på BAS
 •  Varvsstädning 18 sep kl 18.00 Medlemmar med udda medlemsnummer städar 18/9 kl 1800.

 • Inloggning till medlemssidan? Skicka ditt namn och medlemsnummer till medlem@dmk.nu
 • Söka medlemskap titta längre ner på sidan. Nautisk kompetens med minst förarbevis krävs. Beräknad kötid är mer än 6 år. Klicka här. Viktigt du ska äga en båt som du ska ha i klubbens anläggningar. Har du ingen båt idag kommer du inte få erbjudande om medlemskap. Man kan inte reservera båtplats för framtida båtköp. 
 • Grunt vid Hundudden vid lågvatten Varning för grundstötning vid Hundudden! Gäller er med bryggplats mot kanotklubben.  Detta på grund av lågt vattenstånd. 
 • GDPR läs hur DMK hanterar GDPR.

 

 

Om DMK

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb bildades 1914 och är Stockholms äldsta motorbåtsklubb, vackert belägen på Djurgården, inom Kungliga nationalstadsparken.

Klubben är en ideell förening vars främsta syfte är att verka för gott sjömanskap och främja båtsporten. Sommarhamn finns vid Källhagen samt vid Hundudden, där även klubben har sin vinterhamn. DMK är inte en marina utan medlemmarna deltar i och ansvarar själva för en stor del av nödvändigt arbete bland annat vid sjösättning och upptagning. DMK är aktiv vad gäller miljöarbete. Klubben har krav på giftfria bottenfärger samt att skadligt avfall läggs i Miljöstationen.

Klubben är mycket välskött och har en god ekonomi. Styrelse och medlemmar arbetar för ett aktivt och ansvarsfullt båtliv där miljöfrågor, kamratskap och hänsyn till naturen ligger i framkant.

DMK har två klubbhus, ett vid Källhagen samt ett vid Hundudden. Klubbhuset vid Hundudden är tillgängligt året runt.

Klubben bedriver ungdomsverksamhet i samarbete med Sjöhistoriska Museet i form av den mycket uppskattade jolleskolan vid Källhagen. DMK samarbetar även med Navigationsgruppen för utbildning inom båtlivet. Förarintyg är ett krav för medlemskap till DMK.

Seglarskola sommaren 2024
Titta in på medlemssidan och ta del av erbjudandet. DMK samarbetar med Sjöhistoriska museets seglarskola
Sjöhistoriska erbjuder även DMKs medlemmar en kostnadsfri dag för seglarskolan (barn 7-10 år).
 
 
 

Navigationsgruppen utbildar dig inom båtlivet. Vi brinner för skärgårdens båtliv och delar gärna med oss av våra egna erfarenheter. Hos oss hoppas vi att du känner dig välkommen, blir engagerad och framför allt lär dig nya saker i ett roligt sammanhang. Vi finns i moderna lokaler i en marin miljö ombord på Stockholm Training Port i Frihamnen, centralt i Stockholm. 

Varmt välkommen!

                  

DMK’s sommarhamnar

DMK har två olika sommarhamnar, den största ligger mitt i hjärtat av Stockholm, vackert belägen i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Museet i Nationalstadsparken på Kungl. Djurgården. Med sitt arkitektritade klubbhus som smälter väl in i miljön anses den vara en av de vackraste hamnarna i Stockholm. Den andra hamnen ligger vid vårt varvsområde på Stora Hundudden.

Läs mer om hamn & varv

DMK’s Medlemmar

DMK har under årens lopp varit en mycket välskött förening och har idag en stark ekonomi. Vi har ca 250 medlemmar och vi ansvarar själva för stor del av nödvändigt arbete vid sjösättning och upptagning, underhåll av bryggor och vinterhamn. Medlemmarnas aktiva insatser är en förutsättning för klubbens utveckling och fortlevnad. Vår strävan är att medlemskap i DMK ska vara berikande för såväl den enskilde medlemmen som för den totala gemenskapen i vår motorbåtsklubb. Styrelse och medlemmar jobbar kontinuerligt med miljöfrågor för att leva upp till nya krav som ställs på båtklubbar.