Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK bildad 1914, är en av Sveriges äldsta motorbåtsklubbar. Klubbens huvudsyfte är att verka för gott sjömanskap samt att främja båtsporten.

Medlemmar

DMK har ca 250 medlemmar, många med långt medlemskap. Medlemmarnas aktiva insatser är en förutsättning för klubbens utveckling och fortlevnad. Vår strävan är att medlemskap i DMK ska vara berikande för såväl den enskilde medlemmen som för den totala gemenskapen i vår motorbåtsklubb.

Ungdomsverksamhet

DMK bedriver seglarskola tillsammans med Sjöhistoriska Museet. Har ni barn som vill delta i seglarskolan kontakta Sjöhistoriska. Utbildningen vänder sig till juniorer som vill lära sig grunderna i segling och sjömanskap.. Optimistjollar används som utbildningsbåt. Utbildningen sker vid DMKs anläggning vid Djurgårdsbrunnsviken.

 

Standert

DMKs standert ska föras i gösstake eller mast, all annan placering är felaktig. Standerten är klubbens symbol och ska vara i gott skick. Bland sådant som hjälper till att vidmakthålla klubbens goda anseende är att du följer reglementet för nationsflagg, att du under färd har intagna fendrar och att din båt är sjövärdigt utrustad.

Vill du dela med dig av dina båtlivsbilder?

Vi är som bekant en motorbåtsklubb, vi vistas i en unik miljö och en storslagen natur. Vi vill lära känna flera pärlor i vår skärgård. Få tips om var man kan lägga till i vackra naturhamnar, lära sig mera om natur och miljö. dela med dig av din kunskap, låt ass få ta del av dina naturbilder från dina upptäcktsfärder.