Vakt Källhagen och Hundudden

Vakten börjar kl 21.00 till 06.00. Du ska gå en rond en gång i timmen, längst ut på bryggan finns en stämpelklocka där du stämplar ditt vaktkort. Vid eventuella tillgrepp ska du ringa 112 och inte konfrontera eller [...]

Upptagningstider 2023, sjösättningtider 2024.

Upptagningslistor inför hösten 2023 Listor för bokning av upptagningstid läggs ut i klubbhuset Källhagen den 25 augusti kl 12.00. Inför upptagning på DMKs varvsområde Hundudden. Vid arbete och underhåll av båtens fribord och båtbotten ska marken under din [...]

DMKs Webbshop

DMK instruktion Skapa konto DMK instruktion Shopping [...]

November informationsmöte

November informationsmöte tid och plats kommer . [...]

Information hamnar och varv

Användning av landström / el vid hamn och varv. Landström – en stor korrosionsfara. El får vara inkopplad vid underhåll och städning i båt.  Kupévärmare / elelement och liknade är ej tillåtet.  Båtägare ska vara vid eller i [...]

Lågvatten

Då vi har haft/har extremt lågvatten, notera att delar våra hamnar ligger inom blåmärkt på sjökortet. Vilket betyder att man ska ta det försiktigt. Det finns antagligen fler stenar som vi inte känner till i hamnarna som har [...]

Ansökan om medlemskap och båt / varvsplats

Kötiden är beräknad till mer än 6 år. Det är kostnadsfritt att stå i kö hos DMK. Du måste äga en egen båt  för att få stå i kön för hamn och varvsplats. Du måste en gång per [...]

Motorlyft för utombordare!

Nu har vi en bra motorlyft avsedd för utombordare. [...]