DMKs sommarhamnar

DMK har två olika sommarhamnar, den största ligger i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet med plats för ca 100 båtar och den andra ligger vid Hundudden där det finns plats för ytterligare ett 20-tal båtar. Vid Hundudden ligger också DMK’s båtuppläggningsplats. Bryggorna vid Källhagen och Hundudden är försedda med låsbara grindar och belysning.

Vid bryggorna finns eluttag och tappställen för vatten. Båtarna förtöjs till merparten mellan bommar och vissa med boj. Hamnarnas klubbhus innehåller bl a toalett och telefon. Vakthållning i hamnarna utförs av medlemmarna under båtsäsongen.

Mer om förtöjning DMKs regler vid hamnar

DMKs varv och båtuppläggningsplats

DMK varv och båtuppläggningsplats på Hundudden är belägen mitt i Nationalstadsparken. 125-130 båtar ryms på uppläggningsplatsen. Klubbens geografiska förhållanden samt varvets utrustning maximerar båtstorleken till 10 x 3,30 meter med en maxvikt av 3,5 ton. För upptagning och sjösättning används slip och båtvagnar som hanteras med traktor och/eller manuellt.

Klubbhuset har pentry, matplats, omklädningsrum, telefon samt sanitära utrymmen. Vidare finns en verkstad där mindre arbeten kan utföras. Uttag för belysning och eldrivna verktyg samt tappställen för vatten finnes tillgängliga över hela varvsplatsen under uppläggningssäsongen.

DMKs regler vid varv

Rustning

Bottenfärg ska vara hård ej självpolerande

Bottenfärgen som användes vid DMK:s varv ska var hård. Inga självpolerande bottenfärger är tillåtna vid vårt varv. Andledningen är att reningsverket tar skada av självpoleradfärger.

Renskrapning

Om botten ska skrapas ren, skall marken täckas och samtliga färgrester lämnas i vår miljöstation.

Blästring

Blästring är ej tillåtet vid DMK:s Varv vid Hundudden.

Läs mer om DMKs miljöarbete

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är endast tillåten vid upptagningsdagarna, inte annars. Klubben tillhandahåller vid de allmänna upptagningsdagarna högtrycksaggregat för renspolning av båtbottnarna innan båtarna lämnar upptagningsvagnen.

Info om pallning

Elutrustning

All elutrustning på varvet ska vara jordad. Endast 3-ledad gummikabel för utomhusbruk får användas, ej plastkabel. Se till så att kabeln till båten inte nöts av ställning eller dylikt så att kortslutning uppstår. Värmeelement eller högeffektslampor får inte inkopplas utan särskilt tillstånd då elnätet på varvet inte är dimensionerat för denna belastning.

Dra ur elkontakten till dina maskiner när du har jobbat klart!

Egenkontroll

Egenkontroll ska lämnas till varvschef eller miljöansvarig vid sjösättning. Vi som båtklubb har skyldigheter att följa direktiv från myndigheter. Egenkontrollen syftar till att varje båtägare är skyldig att noggrant följa regler som syftar till att värna och skydda miljön.
Blanketten egenkontroll som ni kan ladda ner här till höger ska vara ifylld vid sjösättning. Saknas deklarationen kommer sjösättningen att fördröjas.