Arbetsplikt

För följande arbeten föreligger arbetsplikt:

  • sjösättning, upptagning
  • städning av varvsområdet
  • städning av klubbhuset på Hundudden
  • vakthållning i hamnarna

Kallelse kan även ske till vissa underhållsarbeten.
Ej fullgjord arbetsplikt medför försummelseavgift.

Vem har arbetsplikt?

Medlemmar med plats och båt i DMKs hamnar eller på varvet Hundudden.

​Städning av klubbhus

Vi medlemmar hjälps åt för att hålla Klubbhuset snyggt och fräscht under vintersäsongen. Därför ska alla som har båt på varvet under hösten-vintern städa varsin gång. Skriv upp dig på städlistan i klubbhuset!

Städning av varvet

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år.

Arbetsplikt. Medlemmar är med och städar enligt nedan:

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummer

Oöm klädsel