Källhagen Hamn

Hundudden Hamn & Varv

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb  

DMK har två hamnar, den ena är belägen vid Källhagen och den andra på Stora Hundudden, där även DMK’s ligger. Adressen till varvet och hamnen vid Hundudden är Hunduddsvägen 65. Båt och varvsplatser maila till hamnkapten@dmk.nu

​Postadress:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb
Box 24272
104 51 Stockholm

Epost styrelse@dmk.nu

Bankgiro:

5602-3609

Styrelse

Kontakta styrelsen: styrelse@dmk.nu  Miljöfrågor miljo@dmk.nu
Mobilnummer till styrelsen finns i minneslistan

Ordförande Gustaf Stjernevall styrelse@dmk.nu
Vice ordförande & miljöansvarig Lennart Stark styrelse@dmk.nu
Sekreterare Marianne Bjurström styrelse@dmk.nu
Vice sekreterare Agneta Ekengren styrelse@dmk.nu
Kassör Roger Anderson kassor@dmk.nu
Vice kassör & registrator Anders Lundh kassor@dmk.nu
Hamnkapten  Patrik Eriksson hamnkapten@dmk.nu
Vice hamnkapten Vakant hamnkapten@dmk.nu
Varvschef Mats Andersson varvschef@dmk.nu
Vice varvschef Mattias Modin styrelse@dmk.nu
Styrelsesuppleanter Anna Hållen styrelse@dmk.nu
Styrelsesuppleanter  Erik Tutzauer styrelse@dmk.nu

Förtroendevalda & valberedning

Vaktchef Källhagen Bengt Göransson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Källhagen Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Vaktchef Hundudden Vakant vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Hundudden Niklas Granström  
Materialförvaltare och miljöombud Lennart Stark  
Registrator Anders Lundh  
Slipbasar Roger Andersson  
  Fredrik Stark  
  Patrik Eriksson  
  Lennart Stark  
     
Valberedning Niklas Sjöö valberedning@dmk.nu
  Karl-Oskar Tjernström  
  Lars Rydén  
Revisorer Manuel Karlsson  
  Tage Backman