Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb  

DMK har två hamnar, den ena är belägen vid Källhagen och den andra på Stora Hundudden, där även DMK’s ligger. Adressen till varvet och hamnen vid Hundudden är Hunduddsvägen 65. Båt och varvsplatser maila till hamnkapten@dmk.nu

​Postadress:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb
Box 24272
104 51 Stockholm

Epost styrelse@dmk.nu

Bankgiro:

5602-3609

Styrelse

Kontakta styrelsen: styrelse@dmk.nu  Miljöfrågor: miljo@dmk.nu 

Bli medlem: medlem@dmk.nu

Mobilnummer till styrelsen finns i minneslistan

Ordförande Gustaf Stjernevall styrelse@dmk.nu
Vice ordförande & miljöansvarig Lennart Stark styrelse@dmk.nu
Sekreterare Marianne Bjurström styrelse@dmk.nu
Vice sekreterare Agneta Ekengren styrelse@dmk.nu
Kassör Roger Anderson kassor@dmk.nu
Vice kassör & registrator Sebastian Karlsson kassor@dmk.nu
Hamnkapten  Patrik Eriksson hamnkapten@dmk.nu
Vice hamnkapten Nicholas Littorin Müller hamnkapten@dmk.nu
Varvschef Mats Andersson varvschef@dmk.nu
Vice varvschef Mattias Modin styrelse@dmk.nu
Suppleant Kaj Ahlqvist styrelse@dmk.nu
Suppleant Erik Tutzauer styrelse@dmk.nu

Förtroendevalda & valberedning

Vaktchef Källhagen Bengt Göransson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Källhagen Patrik Eriksson hamnkapten@dmk.nu
Vaktchef Hundudden Niklas.Granström vaktchef@dmk.nu
     
Materialförvaltare och miljöombud Lennart Stark  
Registrator Webmaster Anders Lundh  
Slipbasar Roger Andersson  
  Fredrik Stark  
  Patrik Eriksson  
  Lennart Stark  
     
Valberedning Niklas Sjöö valberedning@dmk.nu
  Karl-Oskar Tjernström  
  Lars Rydén  
Revisorer Manuel Karlsson  
  Tage Backman