Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb – Stadgar

Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte den 21 november 1963 samt kompletterade vid årsmöte den 23 februari 1972 och vid årsmötet den 24 februari 1983 samt vid årsmötet den 11 mars 1998. Vid årsmötet den 13 mars 2002 antogs nedanstående omarbetade stadgar. Nu vid höstmötet 2020 antogs en uppdatering av stadgarna. Stadgarna finns på vår medlemssida.