Uppallning av båt samt täckning

Till höger ses principen för uppallning av båt. Stöttningen ska ske med bockstöttorna. Markstöttor ska inte användas då markförändringar under vintern ofta gör att stöttorna släpper.

Täckning av båten kan ske på olika sätt. Tänk alltid på att konstruktionen ska tåla hård blåst och snö. Tillräcklig ventilation är viktig för att båten ska må bra under vinterhalvåret med starkt varierande temperaturer. Maximala måtten på täckningen får ingenstans överstiga båtens utsida med mer än 25 cm. (Mått A på skissen). Kontakta varvschefen om Du är osäker på vilken utrustning Du bör ha. Se över Din utrustning inför varje upptagning så att allt fungerar när båten ska på plats.

Uppställningsbockar för båtar på DMK:s varv

 DMK godkänner Press & Son bockar.

 

Endast stöttning typ Press & Sons eller likvärdiga godkända av varvschef.

Höjden på bocken ska vara 73 cm räknat från träpallning ned till backen. Om det är lägre kommer vi inte under med vagnen.