DMKs avgifter

Medlemsavgifter

 Inträdesavgift   8500:-
 Årsavgift* Aktiv medlem 500:-
  Klubbsupport 200:-

 

Påminnelse-/försummelseavgifter

Påminnelseavgift   45:- kr/gång
Försummelseavgift Vid utebliven arbetsplikt 1000:- / tillfälle
  Vid uteblivet vaktpass 3500:- / person
Förseningsavgift Vid betalning efter förfallodag 45:-
  Ej betald 14 dagar efter påminnelse 500:-

Hamn- och varvsavgifter

Hamnavgifter Bredd-decimeter ”båtbredd” 145:-/dm
  Båt som ligger kvar i sjön efter sista upptagningsdag debiteras extra hamnhyra 145:-/dygn
Varvsavgifter* Avgiften beräknas på båtens längd (inkl. badstege, motor, drev + 0,8 m) x
båtens bredd (+ 0,8 m)
gånger 130:-
  Båt som ligger kvar efter noterad  sjösättning debiteras extra varvsavgift  130:-/dygn
Båtarna skall vara täckta mellan den 15 november till den 31 mars. Ej täckt båt debiteras en avgift på 300 kronor per vecka.

300:-/vecka
  Extra avgift för sjösättning eller upptagning efter/innan ordinarie schema 1000:-/tillfälle
Slipavgifter Slipavgift vid upptagning och sjösättning 0:-/tillfälle
  Extra slipavgift vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdag eller vid tillfällig upptagning med sjösättning inom en timme 250:-
  Tillfällig upptagning och sjösättning senare eller på annan dag 500:-

* Varvsavgiften ska vara klubben tillhanda senast den 31 augusti.