DMKs avgifter

Medlemsavgifter

 Inträdesavgift   8500:-
 Årsavgift* Aktiv medlem 500:-
  Klubbsupport 200:-

Påminnelse-/försummelseavgifter

Påminnelseavgift   45:- kr/gång
Försummelseavgift Vid utebliven arbetsplikt 1000:- / tillfälle
  Vid uteblivet vaktpass 3500:- / person
Förseningsavgift Vid betalning efter förfallodag 45:-
  Ej betald 14 dagar efter påminnelse 500:-

Hamn- och varvsavgifter

Hamnavgifter Bredd-decimeter ”båtbredd” 145:-/dm
  Båt som ligger kvar i sjön efter sista upptagningsdag debiteras extra hamnhyra 145:-/dygn
Varvsavgifter* Avgiften beräknas på båtens längd (inkl. badstege, motor, drev + 0,8 m) x
båtens bredd (+ 0,8 m)
gånger 130:-
  Båt som ligger kvar efter noterad    sjösättning debiteras extra varvsavgift

Båtarna skall vara täckta mellan den15 november till den 31 mars. Ej täckt på debiteras en avgift på 300 kronor per vecka.

 130;-/dygn

300:- / vecka

  Extra avgift för sjösättning eller upptagning efter/innan ordinarie schema 1000:-/tillfälle
Slipavgifter Slipavgift vid upptagning och sjösättning 0-/tillfälle
  Extra slipavgift vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdag eller vid tillfällig
upptagning med sjösättning inom en timme
250:-
  Tillfällig upptagning och sjösättning senare eller på annan dag 500:-

* Varvsavgiften ska vara klubben tillhanda senast den 31 augusti.