Ansökan om medlemskap och båt / varvsplats

  • Kötiden är beräknad till mer än 6 år.
  • Det är kostnadsfritt att stå i kö hos DMK.
  • Du måste äga en egen båt  för att få stå i kön för hamn och varvsplats.
  • Du måste en gång per år aktivera ditt intresse.
  • DMK hyr inte ut platser.
  •  Du måste ha nautisk kompetens med minst förarbevis.
  • Medlemskap kan endast erhållas i samband med hamn och varvsplats för egen båt.
  • Båtar skall vara sanerade från TBT & kopparfärg.

Kontakta med fullständig information namn och adress, telefonummer, epost och samtliga båtuppgifter.

medlem@dmk.nu