upptagning 2022 är klart, sjösättningtider 2023.

Giftfri båtbotten

Upptagningslistor inför hösten 2023

Listor för bokning av upptagningstid läggs ut i klubbhuset Källhagen den 25 augusti kl 12.00.

Inför upptagning på DMKs varvsområde Hundudden.

Vid arbete och underhåll av båtens fribord och båtbotten ska marken under din båt täckas med presenning. All lös färg och damm ska läggas i miljöstation. Vid konservering och byte av motorolja, glykol och andra miljöfarliga ämnen och vätskor, ska du säkerställa att inget spill kommer ut på marken.

Båtens vintertäckning

Det är förbjudet att använda plastdunkar med fyllda vätskor som säkring av pressning. Presenningen ska fästa med linor eller liknade.

Upptagning 2022 Sjösättning 2023
 Lördag   17 sep  
Lördag 13 maj
 Söndag 18 sep
Lördag  13 maj
 Lördag  15 okt
Lördag  22 april
 Söndag 16 okt Lördag  22 april