Varvsstädningen 2021 Tid kommer.

Varvsstädningen 2021 den 19 maj klockan 18.00 udda medlemsnummer städar 

 

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2020 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummerb

Oöm klädsel.