Upptagningstider 2023 – sjösättningstider 2024.

Giftfri båtbotten

Upptagningslistor inför hösten 2024 kommer.

Sjösättningslistan 2024 finns på medlemssidan.

Listor för bokning av upptagningstid läggs ut i klubbhuset Källhagen den 25 augusti kl 12.00.

Varvsstädning 2024  Jämna medlemsnummer onsdag 22 maj kl. 18.00

Inför upptagning på DMKs varvsområde Hundudden.

Vid arbete och underhåll av båtens fribord och båtbotten ska marken under din båt täckas med presenning. All lös färg och damm ska läggas i miljöstation. Vid konservering och byte av motorolja, glykol och andra miljöfarliga ämnen och vätskor, ska du säkerställa att inget spill kommer ut på marken.

Båtens vintertäckning

Det är förbjudet att använda plastdunkar med fyllda vätskor som säkring av pressning. Presenningen ska fästas med linor eller liknande.

Upptagning 2023 Sjösättning 2024
 Lördag 16 sep   
Lördag 18 maj
 Söndag 17 sep
Lördag  18 maj
Lördag 21 okt

 Lördag 27 april


 Söndag 22 okt Lördag 27 april