Sjösättning 2021 Upptagning 2021

Giftfri båtbotten

Inför sjösättning och upptagning läs om giftfri båtbotten. 

Sjösättningslistor och tid finns på medlemslogin.

Viktigt att du kontrollera din tid för sjösättning. Ändringar kan ske.

Upptagning 2020 Sjösättning 2021
 Lördag   19 september
Lördag 15 maj em
 Söndag  20 september
Lördag 15 maj fm
 Lördag   17 oktober
Lördag 24 april em
 Söndag  18 oktober Lördag 24 april   fm

Varvsstädningen 2021 Tid kommer.

Varvsstädningen 2021 den 19 maj klockan 18.00 udda medlemsnummer städar 

 

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2020 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummerb

Oöm klädsel.

 

Lågvatten

Då vi har haft/har extremt lågvatten,notera att delar våra hamnar ligger inom blåmärkt på sjökort.Vilket betyder att man ska ta det försiktigt. Det finns antagligen fler stenar som vi inte känner till i hamnarna som har funnits sen 1959 och stenarna också.

Som båtägare ska man ha kontroll på vattenståndet. Titta gärna på http://www.sjofartsverket.se/Maritima-Tjanster/ViVa—Vind-och-vatteninformation/  eventuellt kan man själv lägga ut en boj som man då ansvarar för själv.

Klubben tar inget ansvar för grundkänningar och eventuella skador.