Vid byte av båt

Anmäl byte av båt till styrelsen, det finns begränsningar som innebär att den nya båten, eventuellt ej kommer att erhålla hamn eller varvsplats. Ni skall ha ett godkännande från styrelse för er nya båt! Detta gäller alla båtar oberoende storlek.

Hamn/varvsplats får ej uthyras eller utlånas av medlem i DMK, till annan båt/båtägare gäller även delägarskap och likande.Att överlämna nycklar till DMKs anläggningar och därmed ge fritt tillträde till icke medlemmar är ej tillåtet.