Vakt Källhagen och Hundudden

Vaktbokningen är öppen på webben från 2023-04-01 kl 08.00 fram till 2023-04-22 kl 12.00. Detta gäller er som har båten vid Källhagen. Vid Hundudden bokar man i liggaren i klubbhuset. Länk till vaktbokningen. https://bas.batunionen.se

Vakten börjar kl 21.00 till 06.00. Du ska gå en rond en gång i timmen, längst ut på bryggan finns en stämpelklocka där du stämplar ditt vaktkort. Vid eventuella tillgrepp ska du ringa 112 och inte konfrontera eller försöka avbryta tillgrep. Dra dig tillbaka och larma. Alla händelser av betydelse ska du rapportera i vaktliggaren. Som information har vi inga allvarliga händelser under vaktpassen, tack vare vakthållningen.  

I Hundudden går vi tillsammans med Vikingarna Segelsällskap. Vaktliggare och instruktion finns i Klubbstugan. 

upptagning 2022 är klart, sjösättningtider 2023.

Giftfri båtbotten

Upptagningslistor inför hösten 2023

Listor för bokning av upptagningstid läggs ut i klubbhuset Källhagen den 25 augusti kl 12.00.

Inför upptagning på DMKs varvsområde Hundudden.

Vid arbete och underhåll av båtens fribord och båtbotten ska marken under din båt täckas med presenning. All lös färg och damm ska läggas i miljöstation. Vid konservering och byte av motorolja, glykol och andra miljöfarliga ämnen och vätskor, ska du säkerställa att inget spill kommer ut på marken.

Båtens vintertäckning

Det är förbjudet att använda plastdunkar med fyllda vätskor som säkring av pressning. Presenningen ska fästa med linor eller liknade.

Upptagning 2022 Sjösättning 2023
 Lördag   17 sep  
Lördag 13 maj
 Söndag 18 sep
Lördag  13 maj
 Lördag  15 okt
Lördag  22 april
 Söndag 16 okt Lördag  22 april