Varvsstädningen 2020 den 16 september kl 18.00.

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2020 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer.

Udda år = udda medlemsnummer.

Oöm klädsel.