Varvsstädningen den 6 maj 2020 är inställd.

Varvstädningen  6 maj 2020 kl 18.00 är inställd.

Ny tid och kallelse kommer.

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2020 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummerb

Oöm klädsel.