DMKs avgifter

Medlemsavgifter

 Inträdesavgift   8000:-
 Årsavgift* Aktiv medlem 500:-
  Klubbsupport 200:-

Påminnelse-/försummelseavgifter

Påminnelseavgift   45:- kr/gång
Försummelseavgift Vid utebliven arbetsplikt 1000:- / tillfälle
  Vid uteblivet vaktpass 3500:- / person
Förseningsavgift Vid betalning efter förfallodag 45:-
  Ej betald 14 dagar efter påminnelse 500:-

Hamn- och varvsavgifter

Hamnavgifter Bredd-decimeter ”båtbredd” 105:-/dm
Båt som ligger kvar i sjön efter sista upptagningsdag debiteras extra hamnhyra 70:-/dygn
Varvsavgifter* Avgiften beräknas på båtens längd (inkl. badstege, motor, drev + 0,8 m) x
båtens bredd (+ 0,8 m)
gånger 105:-
Båt som ligger kvar efter noterad sjösättning debiteras extra varvsavgift 70:-/dygn
Extra avgift för sjösättning eller upptagning efter/innan ordinarie schema 1000:-/tillfälle
Slipavgifter** Slipavgift vid upptagning och sjösättning 100:-/tillfälle
Extra slipavgift vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdag eller vid tillfällig
upptagning med sjösättning inom en timme
250:-
Tillfällig upptagning och sjösättning senare eller på annan dag 500:-

* Varvsavgiften ska vara klubben tillhanda senast den 31 augusti.
** Betalas till den som leder arbetet.