kursen i Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen.

Söndagen den 10 maj kl 8-12, ges det åter möjlighet att gå den uppskattade kursen i Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen.
Plats: Klubbhuset vid Hundudden, kaffe och bulle ingår.
Styrelsen har bett HLR-konsulten att åter arrangera denna utbildning för medlemmarna i DMK.
Det finns 12 platser. Anmälan görs på hemsidan senast 26 april.
Anmälan via kurs@dmk.nu