Källhagen Hamn

Hundudden Hamn & Varv

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK

DMK har två hamnar, den ena är belägen vid Källhagen och den andra på Stora Hundudden, där även DMK’s ligger. Adressen till varvet och hamnen vid Hundudden är Hunduddsvägen 63. Båt och varvsplatser maila till hamnkapten@dmk.nu

​Postadress:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb
Box 24272
104 51 Stockholm

Telefon:

Klubbhuset Källhagen  08 662 60 25

Klubbhuset Hundudden 08 662 21 30

Bankgiro:

5602-3609

Styrelse

Kontakta styrelsen: styrelse@dmk.nu 
Mobilnummer till styrelsen finns i minneslistan

Ordförande Gustaf Stjernvall styrelse@dmk.nu
Vice ordförande & miljöansvarig Lennart Stark styrelse@dmk.nu
Sekreterare Marianne Bjurström styrelse@dmk.nu
Vice sekreterare Agneta Ekengren styrelse@dmk.nu
Kassör Roger Anderson kassor@dmk.nu
Vice kassör & registrator Anders Lundh kassor@dmk.nu.
Hamnkapten Magnus Faxén styrelse@dmk.nu
Vice hamnkapten Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Varvschef Mats Andersson styrelse@dmk.nu
Vice varvschef Fredrik Stark styrellse@dmk.nu
Styrelsesuppleanter Anna Hållen styrelse@dmk.nu
 Styrelsesuppleanter Joakim Rothammar styrelse@dmk.nu

Förtroendevalda, valberedning

Vaktchef Källhagen Bengt Göransson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Källhagen Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Vaktchef Hundudden Tommy Svensson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Hundudden Niklas Granström
Materialförvaltare och miljöombud Lennart Stark
Registrator Anders Lundh kassor@dmk.nu
Slipbasar Roger Andersson
Fredrik Stark
Patrik Eriksson
Lennart Stark
Conny Jonasson
Valberedning Tom Weibull valberedning@dmk.nu
Anders Kierkegaard
Niklas Sjöö
Revisorer Manuel Karlsson
Tage Backman <