Källhagen Hamn

Hundudden Hamn & Varv

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK

DMK har två hamnar, den ena är belägen vid Källhagen och den andra på Stora Hundudden, där även DMK’s ligger. Adressen till varvet och hamnen vid Hundudden är Hunduddsvägen 63.

​Postadress:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb
Box 24272
104 51 Stockholm

Telefon:

Klubbhuset Källhagen  08 662 60 25

Klubbhuset Hundudden 08 662 21 30

Bankgiro:

5602-3609

Styrelse

Kontakta styrelsen: styrelse@dmk.nu 
Mobilnummer till styrelsen finns i minneslistan

 

Ordförande Gustaf Stjernvall styrelse@dmk.nu
Vice ordförande / medlemsärenden Jan Nordvall styrelse@dmk.nu
Sekreterare Marianne Bjurström styrelse@dmk.nu
Vice sekreterare Agneta Ekengren styrelse@dmk.nu
Kassör Roger Anderson kassor@dmk.nu
Vice kassör Anders Lundh webmaster@dmk.nu
Hamnkapten Magnus Faxén styrelse@dmk.nu
Vice hamnkapten Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Varvschef Mats Andersso styrelse@dmk.nu
Vice varvschef Bernt Modin  
Styrelsesuppleanter Fredrik Stark styrelse@dmk.nu
  Catrine Christell styrelse@dmk.nu

Förtroendevalda, valberedning

Vaktchef Källhagen Bengt Göransson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Källhagen Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Vaktchef Hundudden Tommy Svensson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Hundudden Niklas Granström  
Materialförvaltare och miljöombud Lennart Stark miljo@dmk.nu
Registrator Jan Nordvall registrator@dmk.nu
Slipbasar Roger Andersson  
  Fredrik Stark  
  Patrik Eriksson  
  Lennart Stark  
  Conny Jonasson  
Valberedning Tom Weibull valberedning@dmk.nu
  Anders Kierkegaard  
  Niklas Sjöö  
Revisorer Manuel Karlsson  
  Tage Backman <