Källhagen Hamn

Hundudden Hamn & Varv

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK

DMK har två hamnar, den ena är belägen vid Källhagen och den andra på Stora Hundudden, där även DMK’s ligger. Adressen till varvet och hamnen vid Hundudden är Hunduddsvägen 63. Båt och varvsplatser maila till hamnkapten@dmk.nu

​Postadress:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb
Box 24272
104 51 Stockholm

Telefon:

Klubbhuset Hundudden / varv 08 662 21 30

Bankgiro:

5602-3609

Styrelse

Kontakta styrelsen: styrelse@dmk.nu 
Mobilnummer till styrelsen finns i minneslistan

Ordförande Gustaf Stjernevall styrelse@dmk.nu
Vice ordförande & miljöansvarig Lennart Stark styrelse@dmk.nu
Sekreterare Marianne Bjurström styrelse@dmk.nu
Vice sekreterare Agneta Ekengren styrelse@dmk.nu
Kassör Roger Anderson kassor@dmk.nu
Vice kassör & registrator Anders Lundh kassor@dmk.nu.
Hamnkapten TF Carl-Johan Dinell hamnkapten@dmk.nu
Vice hamnkapten Patrik Eriksson hamnkapten@dmk.nu
Varvschef Mats Andersson varvschef@dmk.nu
Vice varvschef Fredrik Stark styrellse@dmk.nu
Styrelsesuppleanter Anna Hållen styrelse@dmk.nu
 Styrelsesuppleanter TF Erik Tutzauer styrelse@dmk.nu

Förtroendevalda, valberedning

Vaktchef Källhagen Bengt Göransson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Källhagen Patrik Eriksson styrelse@dmk.nu
Vaktchef Hundudden Tommy Svensson vaktchef@dmk.nu
Vice Vaktchef Hundudden Niklas Granström  
Materialförvaltare och miljöombud Lennart Stark  
Registrator Anders Lundh kassor@dmk.nu
Slipbasar Roger Andersson  
  Fredrik Stark  
  Patrik Eriksson  
  Lennart Stark  
     
Valberedning Tom Weibull valberedning@dmk.nu
  Anders Kierkegaard  
  Niklas Sjöö  
Revisorer Manuel Karlsson  
  Tage Backman <