Hamnplats 2018-2019

Vi behöver inför varje sjösättning en kopia på försäkringsbrev  avseende båt som ska hanteras vid sjösättning och ligga på sommarplats vid DMK:s hamnar. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet.   Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar.

Om ingen egen båt finns på i DMK:s hamn innan den 31 maj, makuleras båtplatsen (från 2019 gäller en vecka efter sista sjösättningsdagen) och hyrs ut till annan medlem med båt. Obsevera att du som medlem och med båt i hamnen måste vara ägare till  båten.

  • Hamnplatser tillhör inte båtägaren, DMK kan vid behov ändra båtplats inför varje säsong. Det beror på att båtar säljs och att nya båtar införskaffas och nya medlemmar kommer till vår klubb.  Båtplatser fördelas inför varje säsong efter båtstorlekar och behov av platser.
  • Från våren 2019 tillämpar DMK följande avseende hamnplatser.
  • Alla båtar som ligger vid DMKs anläggningar skall ta sin plats i besittning senast en vecka efter sista sjösättningsdagen.
  • Det går inte att reservera en båtplats efter en vecka efter sista sjösättningsdagen.

Information

  • Alla båtar som ligger vid DMKs anläggningar skall vara sjödugliga, gäller både hamn och varv.
  • Plats får ej uthyras eller utlånas av båtägare/medlem i DMK till annan båt/båtägare.
  • Båten skall föra svensk flagg och DMKs standard i gösstake. Inga andra nationsflaggor får föras, då båten har svensk hemmahamn.
  • DMK rekommendera att skaffa minst förarbevis för fritidsbåt. Och att man kan  hantera sin båt med god säkerhet.
  • Öva tilläggningar!
  • Läs på sjöregler och skaffa grunder i navigering från papperssjökort.