Hamnplats 2018

I början av mars 2018 kommer vi att skicka ut hamnplatskort i samband med faktureringen. Nytt i år 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning och ligga på sommarplats vid DMK:s hamnar. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet.   Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar. Håll ut snart är det sjösättning.

Om ingen egen båt finns på i DMK:s hamn innan den 31 maj, makuleras båtplatsen och hyrs ut till annan medlem med båt. Obsevera att du som medlem och med båt i hamnen måste vara ägare till  båten.