Förtöjning

Förtöjningsmaterielen ska ha av hamnkapten godkända dimensioner och kvaliteter.

För bojförtöjning gäller:

Linan mellan båt och boj ska vara försedd med fastsplitsat kaus och merxhake. Mellan båt och ponton ska varje båt ha minst två linor med fastsplitsade kaus och fjädrar. Fjädrarna ska vara fästa i pontonens moringar med schacklar. Varje lina till pontonen ska dessutom vara försedd med säkerhetskätting mellan linans kaus och pontonens moring. Av hamnkaptenerna kan annan fjädrande utrustning godtas. Förtöjningslinorna ska alltid vara väl sträckta. Stora förändringar kan ske då vattenståndet ändras. Medlemmar med bryggplats ska efter avslutad säsong själv ombesörja borttagning av bryggfjädrar.

För bomförtöjning gäller:

Båten förtöjs med 4 linor i båtbommarnas förtöjningsöglor. Varje lina ska vara försedd med förtöjningsfjäder typ ”Horda” eller liknande. Båten förtöjs så att den med sträckta linor (fjädrarna fortfarande i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och med lika stort avstånd till bom på bägge sidor.