Egenkontroll och minneslista. Info. om sjösättning 2018

Här hittar du blanketten för egenkontroll. Den ska fyllas i först då allt arbete innan sjösättningen är klar. Alla som ligger i våra hamnar ska lämna en egenkontroll ifylld inför sjösättningen.  Egen kontroll

Hur man ska förtöja finns här Förtöjning

Minneslistan hittar du här. Sjösättningstider gäller inte i minneslistan,   Minneslista 2017-18

Aktuella tider sjösättning 2018

 

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
  Lördag 23 september Lördag 12 maj em
 Söndag 24 september Lördag 12 maj fm
 Lördag 14 oktober Lördag 28 april em
 Söndag 15 oktober Lördag 28 april fm

 

Faktura och hamnkort är utskickat, Årmöte den 22 mars kl 18,30 Djurgårdskyrkan

Titta till din båt under vintern.

Åk ned till varvet och titta till din båt, skotta bort snö från täckning. Ring eller larma till andra båtägare om du ser stöld eller att ställningar har rasat. Vi ska hjälpas åt att se till våra båtar och klubbstuga, och annat som tillhör DMK.

Upptagning och sjösättning 2017-18

Välkommen till sjösättning, nytt 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet. Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar.

Tiderna för upptagning 2018 meddelas senare här på hemsidan. Inför upptagningen gäller att du ska ta bort alla tampar och övrigt utrustning såsom stegar, lådor,grillar m.m som finns på bryggan och bommar. Det kommer att städas och all lös utrustning kastas.

Observera att sjösättningsdagen 2018 blev fastställd i och med att du bokade upptagningsdag 2017 listan för upptagning kommer från den 25 augusti 2018 finnas i klubbhuset Källhagen. Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning. Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2018, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider.

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
  Lördag 23 september
Lördag 12 maj em
 Söndag 24 september Lördag 12 maj fm
 Lördag 14 oktober Lördag 28 april em
 Söndag 15 oktober Lördag 28 april fm

Hamnplats 2018

I början av mars 2018 kommer vi att skicka ut hamnplatskort i samband med faktureringen. Nytt i år 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning och ligga på sommarplats vid DMK:s hamnar. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet.   Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar. Håll ut snart är det sjösättning.

Om ingen egen båt finns på i DMK:s hamn innan den 31 maj, makuleras båtplatsen och hyrs ut till annan medlem med båt. Obsevera att du som medlem och med båt i hamnen måste vara ägare till  båten.

Varvsstädning 16 maj kl 18.00 / 2018

Städning av varvet 16 maj kl 18.00

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2018 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummer

Oöm klädsel.

Varvsplats

För att erhålla varvsplats 2018-2019 ska Du före den 1 september 2018 fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet, samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd inkl badstege, drev och motor).

Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift. Från den 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen där medlem antecknar önskad upptagningsdag / pass.
Observera att sjösättningsdagen 2018 blir fastställd i och med att Du bokar upptagningsdag 2017

Vid byte av båt

Anmäl byte av båt till styrelsen, det finns begränsningar som innebär att den nya båten, eventuellt ej kommer att erhålla hamn eller varvsplats. Ni skall ha ett godkännande från styrelse för er nya båt! Detta gäller alla båtar oberoende storlek.