Titta till din båt under vintern.

Åk ned till varvet och titta till din båt, skotta bort snö från täckning. Ring eller larma till andra båtägare om du ser stöld eller att ställningar har rasat. Vi ska hjälpas åt att se till våra båtar och klubbstuga, och annat som tillhör DMK. Kontakta båtägare och styrelsen om du ser att något har hänt med båten / båtar eller hus och bryggor.

Information hamnar och varv

Vi behöver inför varje sjösättning en kopia på försäkringsbrevet avseende båt som ska hanteras vid sjösättning och ligga på sommarplats vid DMK:s hamnar. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet. Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar. Samtliga båtar som ligger vid DMKs anläggningar ska ägas av medlemmen.

Minneslista DMK och egenkontroll

Hur ska man förtöja?

Egen kontroll bottenfärger avfall 

minneslista 2018-2019-3   

Cykelförbud vid Källhagen och Hundudden bryggor

I våra hamnanläggningar råder strikt cykelförbud gäller även skateboard och liknande. Om cykel tas med in på bryggorna så ska den ledas. Inga cyklar får parkeras på bryggorna. Cykelparkering finns utanför entrén vid Källhagen. Alternativt lastas cykeln ombord. Undantag är handikapphjälpmedel.

Information

Om ingen egen båt finns i DMK:s hamnar innan den 31 maj makuleras båtplatsen och hyrs ut till annan medlem med båt. Observera att du som medlem och med båt i hamnen måste vara ägare till  båten..

 • Det går inte att reservera en båtplats efter 31 maj..
 • Samtliga båtar som ligger vid DMKs anläggningar ska ägas av medlemmen.
 • DMK rekommenderar att skaffa minst förarbevis för fritidsbåt, och att man kan hantera sin båt med god säkerhet.
 • Öva tilläggningar!
 • Läs på sjöregler och skaffa grunder i navigering från papperssjökort.
 • Alla båtar som ligger vid DMKs anläggningar ska vara sjödugliga, gäller i både hamn och varv.
 • Hamn/varvsplats får ej uthyras eller utlånas av medlem i DMK, till annan båt/båtägare gäller även delägarskap och liknande.
 • Att överlämna nycklar till DMKs anläggningar och därmed ge fritt tillträde till icke medlemmar är ej tillåtet.
 • Vid arbetsplikt och sjö/torrsättningar gäller nolltolerans av alkohol.
 • DMKs standert ska föras och endast svensk flagg på båt, då båten har svensk hemmahamn. Andra nationsflaggor för ej föras.
 • Miljöregler ska ovillkorligen följas, allt som slängs i miljöstationen ska läggas i rätt kärl. Hushållsopor tas med hem.
 • Hamnplatser tillhör inte båtägaren, DMK kan vid behov ändra båtplats inför varje säsong. Det beror på att båtar säljs och att nya båtar införskaffas och nya medlemmar kommer till vår klubb. Båtplatser fördelas inför varje säsong efter båtstorlekar och behov av platser.

 

Ansökan om medlemskap och båt / varvsplats

 • Det är kostnadsfritt att stå i kö hos DMK.
 • Du måste äga en egen båt  för att få stå i kön för hamn och varvsplats.
 • Du måste  minst en gång per år aktivera ditt intresse.
 • DMK hyr inte ut platser.
 • Nautisk kompetens med minst förarbevis är önskvärt.
 • Medlemskap kan endast erhållas i samband med hamn och varvsplats för egen båt.
 • Förnärvarande är alla hamnplatser uthyrda, beräknad kötid är 4-6 år.

Kontakta med fullständig information namn och adress, telefonummer, epost och samtliga båtuppgifter.

hamnkapten@dmk.nu

Vid byte av båt

Anmäl byte av båt till styrelsen, det finns begränsningar som innebär att den nya båten, eventuellt ej kommer att erhålla hamn eller varvsplats. Ni skall ha ett godkännande från styrelse för er nya båt! Detta gäller alla båtar oberoende storlek.

Hamn/varvsplats får ej uthyras eller utlånas av medlem i DMK, till annan båt/båtägare gäller även delägarskap och likande.Att överlämna nycklar till DMKs anläggningar och därmed ge fritt tillträde till icke medlemmar är ej tillåtet.