Varvsstädning 6 maj 2020

Nästa varvstädning  6 maj 2020 kl 18.00.

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2020 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummerb

Oöm klädsel.

 

Upptagning 2019 & Sjösättning 2020

Kicka på bilden

Upptagning 2019 och sjösättning 2020

Upptagningslistan läggs ut den 25 augusti under dagen

Upptagning 2019 Sjösättning 2020
 Lördag   21 sep
Lördag 2 maj em
 Söndag  22 sep
Lördag 2 maj fm
 Lördag   19 okt
Lördag 25 april em
 Söndag  20 okt r Lördag 25 april  fm

Lågvatten

Då vi har haft/har extremt lågvatten,notera att delar våra hamnar ligger inom blåmärkt på sjökort.Vilket betyder att man ska ta det försiktigt. Det finns antagligen fler stenar som vi inte känner till i hamnarna som har funnits sen 1959 och stenarna också.

Som båtägare ska man ha kontroll på vattenståndet. Titta gärna på http://www.sjofartsverket.se/Maritima-Tjanster/ViVa—Vind-och-vatteninformation/  eventuellt kan man själv lägga ut en boj som man då ansvarar för själv.

Klubben tar inget ansvar för grundkänningar och eventuella skador.