Ansökan om medlemskap och båt / varvsplats

  • Idag juni 2020 är kötiden beräknad till mer än 6 år.
  • Det är kostnadsfritt att stå i kö hos DMK.
  • Du måste äga en egen båt  för att få stå i kön för hamn och varvsplats.
  • Du måste  minst en gång per år aktivera ditt intresse.
  • DMK hyr inte ut platser.
  • Nautisk kompetens med minst förarbevis är önskvärt.
  • Medlemskap kan endast erhållas i samband med hamn och varvsplats för egen båt.
  • Förnärvarande är alla hamnplatser uthyrda, beräknad kötid är 4-6 år.

Kontakta med fullständig information namn och adress, telefonummer, epost och samtliga båtuppgifter.

hamnkapten@dmk.nu