DMK-logga_text.jpg

Hem  |  Klubbinfo  |  Hamn  |    |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

traktor_235px.jpg

DMKs varv och båtuppläggningsplats

DMK varv och båtuppläggningsplats på Hundudden är belägen mitt i Nationalstadsparken. 125-130 båtar ryms på uppläggningsplatsen. Klubbens geografiska förhållanden samt varvets utrustning maximerar båtstorleken till 10 x 3,30 meter med en maxvikt av 3,5 ton. För upptagning och sjösättning används slip och båtvagnar som hanteras med traktor och/eller manuellt.

Klubbhuset har pentry, matplats, omklädningsrum, telefon samt sanitära utrymmen. Vidare finns en verkstad där mindre arbeten kan utföras. Uttag för belysning och eldrivna verktyg samt tappställen för vatten finnes tillgängliga över hela varvsplatsen under uppläggningssäsongen.

 

Uppallning av båt samt täckning

Nedan ses principen för uppallning av båt. Stöttningen ska ske med bockstöttorna. Markstöttor ska inte användas då markförändringar under vintern ofta gör att stöttorna släpper.

Täckning av båten kan ske på olika sätt. Tänk alltid på att konstruktionen ska tåla hård blåst och snö. Tillräcklig ventilation är viktig för att båten ska må bra under vinterhalvåret med starkt varierande temperaturer. Maximala måtten på täckningen får ingenstans överstiga båtens utsida med mer än 25 cm. (Mått A på skissen). Kontakta varvschefen om Du är osäker på vilken utrustning Du bör ha. Se över Din utrustning inför varje upptagning så att allt fungerar när båten ska på plats.

 pallning.jpg

 

Uppställningsbockar för båtar på DMK:s varv

Gäller från upptagningen 2009.

För att åstadkomma ett enhetligt bockbestånd på varvet som också uppfyller de säkerhetskrav klubben måste ställa har följande rekommendationer utarbetats.

Bockvirkets grovlek beror på båtens tyngd. Följande minsta dimensioner bör användas:

Båtar under 1 ton virke 2” x 5” (50 x 130 mm)

Båtar 1 till 3 ton virke 2,5”x 7” (65 x 180 mm)

Båtar 3 till 4 ton virke 3” x 9” (75 x 230 mm)

Underdimensionera aldrig bockar. Tänk på att de ofta används i många år. Rötskydda gärna bockarna med impregnering.

bockar.jpg

Följande ska iakttagas för att bockarna ska passa klubbens varvsutrustning: (Siffrorna hänvisar till skissen nedan.)

 1.

Endast stöttning typ Press & Sons eller likvärdiga godkända av varvschef. Både fram- och bakbockar ska vara försedd med stöttor.

 2.

Bockens längd ska vara lika med båtens bredd.

 3.

Bockens totala höjd ska vara 73-75 cm.

 4.

Bäringen fälls in i bockbenet i underkant och skruvas till benet.

 5.

Basen vid bockbenen ska vara 50-60 cm.

 6.

Kraftiga genomgående bultar med stora fyrkantbrickor.

Ingen blästring av båtbottnar är tillåtet / Egenkontroll / Bottenfärg

Bockarna ska vara försedd med namn och telefonnummer, målat eller på väderbeständig tydlig namnbricka. Utöver bockar enligt ovan är endast Press & Sons bockar med sulor till 73 cm. höjd godkända.

Om botten ska skrapas ren, skall marken täckas och samtliga färgrester lämnas i vår miljöstation. I miljöstationen står det olika kärl som ska användas. Viktigt att läsa på skyltarna, släng rätt saker i rätt kärl. Alla hushållssopor ska tas med hem. DMK tillhandahåller inte kärl för hushållssopor.

Egenkontroll

Egenkontroll ska lämnas till varvschef eller miljöansvarig vid sjösättning. Vi som båtklubb har skyldigheter att följa direktiv från myndigheter. Egenkontrollen syftar till att varje båtägare är skyldig att nogrannt följa regler som syftar till att värna och skydda miljön. Blanketten egenkontroll som ni kan ladda ner här ska vara ifylld vid sjösättning. Saknas deklarationen kommer sjösättningen att fördröjas. PDF Blankett Egen kontroll

Bottenfärg ska vara hård ej självpolerande

Bottenfärgen som användes vid DMK:s varv ska var hård. Inga självpolerande bottenfärger är tillåtna vid vårt varv. Andledningen är att reningsverket tar skada av självpoleradfärger.

Blästring

All blästring är ej tillåtet vid DMK:s Varv vid Hundudden.

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

Tänk på

att

dra ur elkontakten till dina maskiner när du har jobbat klart!

att

skriva ditt namn och medlemsnummer tydligt på båtbockarna. Trots att båten ligger på land, kan det ändå hända saker.
att högtrycksspolning endast är tillåten vid upptagningsdagarna, inte annars. Klubben tillhandahåller vid de allmänna upptagningsdagarna högtrycksaggregat för renspolning av båtbottnarna innan båtarna lämnar upptagningsvagnen.

Elutrustning

All elutrustning på varvet ska vara jordad. Endast 3-ledad gummikabel för utomhusbruk får användas, ej plastkabel. Se till så att kabeln till båten inte nöts av ställning eller dylikt så att kortslutning uppstår. Värmeelement eller högeffektslampor får inte inkopplas utan särskilt tillstånd då elnätet på varvet inte är dimensionerat för denna belastning.

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm