DMK-logga_text.jpg

Hem  |  Klubbinfo  |  Hamn  |  Varv  |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

Hamn  |  Stadgar  |  Ordningsföreskrifter Hamn  |  

Vaktinformation

Medlem med båt i Källhagen skall gå två vaktpass, medlem med båt på Hundudden skall gå ett vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar under vaktpasset och kan ta med sig en utomstående, eller be en annan medlem.

Vakttjänst vid Källhagen:

Samtliga som skall gå vakt i hamnen vid Källhagen skall anteckna sig för sina två vaktpass innan den första sjösättningen d.v.s. senast den 20 april. Detta gäller även för dom som brukar hyra en ersättare. Vaktlistan kommer att finnas utlagd i Klubbhuset på Hundudden.

För dom som den 20 april ännu inte antecknat sig för sina vaktpass, kommer vaktchefen att fördela ut resterande nätter. Det är varje medlems skyldighet att ta reda på vilka vaktpass han/hon fått sig tilldelade. Det är också medlemmens skyldighet att skaffa ersättare, om det visar sig att passet som han/hon tilldelats inte skulle passa.

Vakttjänst vid Hundudden:

De som har hamnplats på Hundudden antecknar sig på vaktlistan i DMK:s Klubbrum fr.o.m. mars, dock senast den 1 april, 1 natt per båt. Efter den 2 april tilldelas vaktnätter av vaktchefen. Därefter är det medlemmens

skyldighet at ta reda på vilken vakt som han blivit tilldelad och också gå den vakten.

Om det vid första sjösättningen visar sig att det saknas vakt någon dag under veckorna 16-18, skall luckorna i första hand fyllas av de som då ligger vid bryggorna.

Ändring i vaktlistan får ske först efter kontakt med respektive vaktchefer.

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm