DMK-logga_text.jpg

Hem  |    |  Hamn  |  Varv  |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

 |  DMK 100 år  |  Avgifter  |  Styrelse & e-postadresser  |  Utbildning  |  Stadgar  |  Historik  |  Kontakt

Klubbinformation

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, DMK bildad 1914, är en av Sveriges äldsta motorbåtsklubbar. Klubbens huvudsyfte är att verka för gott sjömanskap samt att främja båtsporten.

DMK förväntar sig av Dig som medlem ett gott sjömanskap i alla avseenden. Med klubbens centrala läge på Djurgården krävs att Din båt hålls i ett sjövärdigt och prydligt skick.

Medlemmar.jpg

Medlemmar

DMK har ca 250 medlemmar, många med långt medlemskap. Medlemmarnas aktiva insatser är en förutsättning för klubbens utveckling och fortlevnad.

Ungdomsverksamhet

DMK bedriver ungdomsverksamhet tillsammans med Sjöhistoriska Museet.

Vår strävan är att medlemskap i DMK ska vara berikande för såväl den enskilde medlemmen som för den totala gemenskapen i vår motorbåtsklubb.

 

Batar.jpg

Båtar

DMKs bryggor har plats för ca 130 båtar. På uppläggningsplatsen ryms ca 105 båtar. Klubbens geografiska förhållanden samt varvets utrustning begränsar båtstorleken till 10 x 3,30 m och vikten till ca 3,5 ton. Vattenskotrar är ej tillåtna vid DMKs hamn eller varvsanläggningar.

Kontakta gärna våra klubbfunktionärer när det gäller material för vinteruppläggning, förtöjning samt vakthållning eller andra frågor

 

Batar.jpg

​Vid byte av båt

Anmäl byte av båt till styrelsen, det finns begränsningar som innebär att den nya båten, eventuellt ej kommer att erhålla hamn eller varvsplats. Ni skall ha ett godkännande från styrelse för er nya båt!

Detta gäller alla båtar oberoende storlek.

 

Hamnar.jpg

Hamnar

Bryggorna vid Källhagen och Hundudden är försedda med låsbara grindar och belysning. Vid bryggorna finns eluttag och tappställen för vatten. Båtarna förtöjs till merparten mellan bommar och vissa med boj. Hamnarnas klubbhus innehåller bl.a toalett och telefon.

Vakthållning i hamnarna utförs av medlemmarna under båtsäsongen. Läs mer>

 

Varv.jpg

Varv

På uppläggningsplatsen vid Hundudden använder vi systemet med slip och båtvagnar som i huvudsak hanteras manuellt. Uttag för belysning och eldrivna verktyg samt tappställen för vatten finns tillgängliga över hela uppläggningsplatsen. Klubbhuset har pentry, matplats, omklädningsrum, sanitära utrymmen och telefon. I en verkstad kan mindre arbeten utföras.

 

Arbetsplikt.jpg

Arbetsplikt

För följande arbeten föreligger arbetsplikt:

sjösättning, upptagning, städning av varvsområdet, städning av klubbhuset på Hundudden, vakthållning i hamnarna. Vaktinfo klicka här

Kallelse kan även ske till vissa underhållsarbeten. Ej fullgjord arbetsplikt medför försummelseavgift. Läs mer >

OBS! Anmäl din närvaro, du ansvarar själv för att du blir avprickad.

 

DMKs-ordningsforeskrift.jpg

Ordningsföreskrifter

DMKs ordningsföreskrifter är utformade för medlemmarnas trevnad och säkerhet, samt med tanke på klubbens placering i starkt utnyttjade strövområden i "Ekoparken".

Läs mer:

Ordningsföreskrifter för hamnen >

Ordningsföreskrifter för varvet >

DMKs stadgar >

 

DKM-standert.jpg

DMKs standert

DMKs standert ska föras i gösstake eller mast, all annan placering är felaktig. Standerten är klubbens symbol och ska vara i gott skick.

Bland sådant som hjälper till att vidmakthålla klubbens goda anseende är att du följer reglementet för nationsflagg, att du under färd har intagna fendrar

och att din båt är sjövärdigt utrustad.

inlogg

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

Protokoll Höst & årsmöten

Handlingar från tidigare DMK-möten kan laddas hem som pdf-filer:

Årsmöte 2017

Höstmöte 2016 pdf

Årsmötet 2016

Protokoll höstmöte 2015

Protokoll 2015 årsmöte

Protokoll 2014 årsmöte

Söker du äldre protokoll vänd dig till

DMK:s sekreterare.

Anmäl dig vid aktiviteter

Anmäl er närvaro vid klubbens obligatoriska aktiviteter. Såsom varvsstädning, sjösättning och torrsättning samt övriga klubbaktiviteter. Du har själv ansvar för att du blir avprickad.

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm