DMK-logga_text.jpg

Hem  |  Klubbinfo  |    |  Varv  |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

 |  Nattvakt  |  Ordningsföreskrifter Hamn  |  Avgifter  |  Stadgar

DMKs sommarhamnar

DMK:s hamn vid Källhagen är naturskönt belägen i Nationalstatsparken på Kungl. Djurgården. Mitt i hjärtat av Stockholm. Det anses vara en av de vackraste hamnarna i Stockholm, med sitt arkitektritade klubbhus som smälter väl in i miljön. Den andra hamnen ligger vid vårt varvsområde på Stora Hundudden. Vid Källhagen finns plats för drygt 100 båtar och vid Stora Hundudden ett 20-tal. Bryggorna vid Källhagen och Hundudden är försedda med låsbara grindar och belysning.

Vid bryggorna finns eluttag och tappställen för vatten. Båtarna förtöjs till merparten mellan bommar och vissa med boj. Hamnarnas klubbhus innehåller bl a toalett och telefon. Vakthållning i hamnarna utförs av medlemmarna under båtsäsongen.

fortoj.jpg

Förtöjning

Förtöjningsmaterielen ska ha av hamnkapten godkända dimensioner och kvaliteter.

För bojförtöjning gäller: Linan mellan båt och boj ska vara försedd med fastsplitsat kaus och merxhake. Mellan båt och ponton ska varje båt ha minst två linor med fastsplitsade kaus och fjädrar. Fjädrarna ska vara fästa i pontonens moringar med schacklar. Varje lina till pontonen ska dessutom vara försedd med säkerhetskätting mellan linans kaus och pontonens moring. Av hamnkaptenerna kan annan fjädrande utrustning godtas. Förtöjningslinorna ska alltid vara väl sträckta. Stora förändringar kan ske då vattenståndet ändras. Medlemmar med bryggplats ska efter avslutad säsong själv ombesörja borttagning av bryggfjädrar.

För bomförtöjning gäller: Båten förtöjs med 4 linor i båtbommarnas förtöjningsöglor. Varje lina ska vara försedd med förtöjningsfjäder typ "Horda" eller liknande. Båten förtöjs så att den med sträckta linor (fjädrarna fortfarande i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och med lika stort avstånd till bom på bägge sidor.

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm