DMK-logga_text.jpg

Hem  |  Klubbinfo  |  Hamn  |  Varv  |    |  Bildgalleri  |  Kontakt

Varv  |    |  Ordningsföreskrifter Varv  |  Avgifter  |  Stadgar

Arbetsplikt

För följande arbeten föreligger arbetsplikt:

• sjösättning, upptagning

• städning av varvsområdet

• städning av klubbhuset på Hundudden

• vakthållning i hamnarna

Kallelse kan även ske till vissa underhållsarbeten.

Ej fullgjord arbetsplikt medför försummelseavgift.

    

         Regler vid Källhagen, det är inte tillåtet att:

  • Måla, ytbehandla eller att utföra underhåll på pontonerna.
  • Att skruva eller borra i pontonerna, ingen montering av fasta installationer är tillåtet.
  • Lämna inget på pontonerna allt ska förvaras i din båt
  • Reparationer utförs vid servicekajen eller i snickarboden vid Hundudden.
  • Det är tillåtet att spola av fågelspillning vid och omkring din båt. Spola av båten och utföra återkommande underhåll av din båt.
  • Ha trevligt vid våra fina hamnar, vi ser fram emot en härlig och fin sommar 2017

Vakt information

Vaktinformation klicka här

Info från miljöförvaltningen och länstyrelsen

Miljöförvaltningen vill härmed informera er som båtklubb i Stockholms stad. Det är mycket viktigt att ni läser informationen samt samtliga bilagor noggrant och förmedlar informationen till alla båtägare. Bifogat finns en broschyr som är framtagen av miljöförvaltningen i Stockholms stad och heter ”ett hållbart båtliv för alla”. Broschyren innehåller gällande regler, krav och praktiska tips för er som båtklubb och även båtägare. Vidare finns det en skrivelse från Länsstyrelsen som innehåller information om kemikalier (varav många ingår i båtprodukter), en skrivelse från Arbetsmiljöverket om skydd vid arbete med kemikalier (praktiska tips samt information om LOVA-bidrag som går att söka från Länsstyrelsen för att sanera sin båtbotten.Vidare vill miljöförvaltningen informera om vikten att använda personskydd och skydd för omgivningen vid alla former av arbeten på båtar där kemikalier är inblandade, exempelvis målning, förbättringsarbeten, skrapning, sanering av båtbottnar och dylikt. Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man utsätts för dessa.
Därför är det av mycket stor vikt att alla båtägare skyddar sig mot dessa kemikalier. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. För exakt information om vilken skyddsutrustningen som är lämplig kan ni kontakta Arbetsmiljöverket. Det finns även flera föreskrifter och rekommendationer om kemisk arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Det är även viktigt att skydda miljön vid underhållsarbeten, exempelvis genom att täcka in båten sidor och undersida där risk för spill och läckage finns.
Vidare vill miljöförvaltningen förmedla nyheten om att miljöförvaltningen kommer att mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod.Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och zink är en signifikant källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten. Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.

Det är alla medlemmars skyldighet att följa miljöförvaltningens direktiv och gällande lagstiftning.
Läs igenom vad som gäller i vår båtklubb. Läs DMK:s miljöpolicy som du hittar här till höger

PDF Info om kemikalier  PDF Ett hållbart båtliv  PDF information LOVA PDF Kem arbetsmiljörisker

DMK vill informera att all blästring av båtbottnar inte är tillåtet.

Om botten ska skrapas ren, skall marken täckas och samtligt färgrester lämnas i vår miljöstation.

 

Nattvakt

Klicka här

Sjösättning/Upptagning

Medlem vars båt har plats ska hjälpa till under det pass då båten sjösätts eller torrsätts.

Städning av varvet

Alla som haft sin båt på varvet under upptagningssäsongen har arbetsplikt vid ett arbetstillfälle.

Städning av klubbhus

Vi medlemmar hjälps åt för att hålla Klubbhuset snyggt och fräscht under vintersäsongen. Därför ska alla som har båt på varvet under hösten-vintern städa varsin gång. Skriv upp dig på städlistan i klubbhuset!

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm