Sjösättningslistan-egenkontroll-minneslista

Här finns sjösättningslistan för 2019 pdf

Egenkontroll inför sjösättning. Gäller alla båtar som ligger vid våra hamnanläggningar. PDF.

Minneslistan hittar du här.   minneslista 2018-2019-3   

       Information

  • Alla båtar som ligger vid DMKs anläggningar skall vara sjödugliga, gäller både hamn och varv.
  • Hamn/varvsplats får ej uthyras eller utlånas av medlem i DMK, till annan båt/båtägare gäller även delägarskap och liknande.
  • Att överlämna nycklar till DMKs anläggningar och därmed ge fritt tillträde till icke medlemmar är ej tillåtet.
  • Vid arbetsplikt och sjö/torrsättningar gäller nolltolerans av alkohol.
  • Medlemmar i DMK skall kunna sjöregler och skicklighet att manövrera och ha kontroll på sin båt under färd.
  • DMKs standert ska föras och endast svenskt flagg på båt, då båten har svensk hemmahamn. Andra nationsflaggor för ej föras.
  • Miljöregler skall ovillkorligen följas, allt som slängs i miljöstationen ska läggas i rätt kärl. Hushållsopor tas med hem.
  • Hamnplatser tillhör inte båtägaren, DMK kan vid behov ändra båtplats inför varje säsong. Det beror på att båtar säljs och att nya båtar införskaffas och nya medlemmar kommer till vår klubb.  Båtplatser fördelas inför varje säsong efter båtstorlekar och behov av platser.

 Sjösättning 2019

Upptagning 2018 Sjösättning 2019
 Lördag 22 september Lördag 11 maj em
 Söndag 23 september Lördag 11 maj fm
 Lördag 13 oktober Lördag 27 april em
 Söndag 14 oktober Lördag 27 april fm