Egenkontroll och minneslista. Info. om sjösättning 2018

Här hittar du blanketten för egenkontroll. Den ska fyllas i först då allt arbete innan sjösättningen är klar. Alla som ligger i våra hamnar ska lämna en egenkontroll ifylld inför sjösättningen.  Egen kontroll

Hur man ska förtöja finns här Förtöjning

Minneslistan hittar du här. Sjösättningstider gäller inte i minneslistan,   Minneslista 2017-18

Aktuella tider sjösättning 2018

 

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
  Lördag 23 september Lördag 12 maj em
 Söndag 24 september Lördag 12 maj fm
 Lördag 14 oktober Lördag 28 april em
 Söndag 15 oktober Lördag 28 april fm

 

Faktura och hamnkort är utskickat, Årmöte den 22 mars kl 18,30 Djurgårdskyrkan