Varvsstädning 16 maj kl 18.00 / 2018

Städning av varvet 16 maj kl 18.00

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2018 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummer

Oöm klädsel.