Titta till din båt under vintern.

Åk ned till varvet och titta till din båt, skotta bort snö från täckning. Ring eller larma till andra båtägare om du ser stöld eller att ställningar har rasat. Vi ska hjälpas åt att se till våra båtar och klubbstuga, och annat som tillhör DMK.

Upptagning och sjösättning 2017-18

Välkommen till sjösättning, nytt 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet. Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar.

Tiderna för upptagning 2018 meddelas senare här på hemsidan. Inför upptagningen gäller att du ska ta bort alla tampar och övrigt utrustning såsom stegar, lådor,grillar m.m som finns på bryggan och bommar. Det kommer att städas och all lös utrustning kastas.

Observera att sjösättningsdagen 2018 blev fastställd i och med att du bokade upptagningsdag 2017 listan för upptagning kommer från den 25 augusti 2018 finnas i klubbhuset Källhagen. Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning. Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2018, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider.

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
  Lördag 23 september
Lördag 12 maj em
 Söndag 24 september Lördag 12 maj fm
 Lördag 14 oktober Lördag 28 april em
 Söndag 15 oktober Lördag 28 april fm

Hamnplats 2018

I början av mars 2018 kommer vi att skicka ut hamnplatskort i samband med faktureringen. Nytt i år 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning och ligga på sommarplats vid DMK:s hamnar. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet.   Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar. Håll ut snart är det sjösättning.

Om ingen egen båt finns på i DMK:s hamn innan den 31 maj, makuleras båtplatsen och hyrs ut till annan medlem med båt. Obsevera att du som medlem och med båt i hamnen måste vara ägare till  båten.

Varvsstädning 16 maj kl 18.00 / 2018

Städning av varvet 16 maj kl 18.00

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år. Under 2018 har medlemmar med jämna medlemsnummer arbetsplikt.

Jämna år = jämna medlemsnummer

Udda år = udda medlemsnummer

Oöm klädsel.