Upptagning och sjösättning 2017-18

Välkommen till sjösättning, nytt 2018 är att vi behöver en kopia på försäkringsbrev avseende båt som ska hanteras vid sjösättning. Kopian på försäkringsbrevet skickas in tillsammans med hamnkortet. Anledningen är att vi inte kan flytta eller sjösätta oförsäkrade båtar.

Tiderna för upptagning 2018 meddelas senare här på hemsidan. Inför upptagningen gäller att du ska ta bort alla tampar och övrigt utrustning såsom stegar, lådor,grillar m.m som finns på bryggan och bommar. Det kommer att städas och all lös utrustning kastas.

Observera att sjösättningsdagen 2018 blev fastställd i och med att du bokade upptagningsdag 2017 listan för upptagning kommer från den 25 augusti 2018 finnas i klubbhuset Källhagen. Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning. Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2018, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider.

Upptagning 2017 Sjösättning 2018
Lördag 23 september
Lördag 12 maj em
 Söndag 24 september Lördag 12 maj fm
 Lördag 14 oktober Lördag 28 april em
 Söndag 15 oktober Lördag 28 april fm