Varvsplats

För att erhålla varvsplats 2018-2019 ska Du före den 1 september 2018 fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet, samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd inkl badstege, drev och motor).

Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift. Från den 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen där medlem antecknar önskad upptagningsdag / pass.
Observera att sjösättningsdagen 2018 blir fastställd i och med att Du bokar upptagningsdag 2017